Твърде много кеш преследва твърде малко активи

Без продуктивна употреба на ликвидността парите се насочват към пазарни спекулации, като стимулират възстановяването на цените на активите

Твърде много кеш преследва твърде малко активи

Снимка: Getty

Коментари